JURIDISK EFTERUDDANNELSE DIREKT I DIN VIRKSOMHED ELLER ORGANISATION


VORES KURSER ER GODKENDT I DANMARK OG SVERIGE
 

Vi tilbyder officiel Juridisk Efteruddannelse i Taktisk Elicitation og Løgndetektion direkte i din virksomhed eller organisation.

Alle advokater og advokatfuldmægtige er forpligtede til løbende at efteruddanne sig. Det følger af retsplejelovens § 126, stk. 5, og efteruddannelsesbekendtgørelsen. Reglerne gælder for autoriserede advokatfuldmægtige, alle med dansk advokatbeskikkelse (også dem, der praktiserer under dansk titel i udlandet) og advokater fra et medlemsland af EU eller EØS.
- Ref. advokatsamfundet.
Vores kurser i Taktisk Elicitation og Løgndetektion godkendt som officiel efteruddannelse til advokater og jurister i både Danmark og Sverige. Endvidere er vores kursus i Elicitiation and Stratregic Inteviewing godkendt som officiel efteruddannelse af sikkerheds- og politimyndigheder i USA af US Department of Criminal Justice. 

VI TILBYDER JURIDISK EFTERUDDANNELSE INDEN I FØLGNDE EMNER
LØGNDETEKTION

Kropssprog, ansigtsudtryk & erklæringsanalyse

Baggrund

Underviserne på dette kursus har fokus på den ”fulde pakke”, dvs. hvad der fysisk og verbalt bliver kommunikeret fra modparten, og hvordan du, som modtager, skal respondere og agere herefter både verbalt og nonverbalt.

Udbytte

På dette kursus vil du lære at aflæse og forstå meningen bag andres verbale og nonverbale signaler. Du vil kunne skelne mellem sande og usande følelsesmæssige tilstande, og du vil kunne spotte indikationer på løgn og bedrag, og hvordan du skal reagere på det.

På kurset lærer du bl.a.:

 • At aflæse subtile nonverbale signaler
 • At kunne skelne mellem betydningen- og antagelsen af verbal kommunikation
 • Identificere modpartens baseline
 • Definitionen på sandhed og løgn
 • De syv følelser med universelle ansigtsudtryk og deres udløsere
 • Identificere adfærdslækager, ”hot-spots”, “tells” mv.
 • Genkende makro og mikro udtryk i ansigtet
 • Kunne skelne mellem myterne og videnskab i sandhed og løgn
 • Psykologiske modeller for sandhed og løgn
 • De 6 kommunikationskanaler
 • Kommunikationsmåder ift. sandhed og løgn
 • 5 taktiske spørgemetoder
 • Hvordan du undgår at falde i bias-fælden
 • Tilgang til utilsigtet information

Indhold

På dette kursus om løgndetektion lærer du, hvordan du med avancerede metoder kan spotte indikationer på løgn og bedrag. Dagen vil have fokus på primært fire emner:

 • Kropssprog
 • Ord- og erklæringsanalyse
 • Ansigtsudtryk- og mikromimik
 • Psykofysiologi

De fire emner er essentielle for at kunne aflæse andre og dermed afsløre løgn og bedrag i andres adfærd.

Målet for kurset er at lære kursisten avancerede redskaber, således at kursisten kan reagere proaktivt i en situation frem for reaktivt. De vil lære at kunne aflæse og analysere både verbal og nonverbal adfærd, og blive i stand til at navigere i den information, som de modtager.

Kursisten vil også lære unikke teknikker til, hvordan han/hun kan udtrække utilsigtet information fra sin modpart, med henblik på at finde frem til sandheden.

Kurset er baseret på videnskaben fra adfærds- og følelsesmæssig intelligens, påvirknings- og beslutningspsykologi, samt særligt Paul Ekman godkendt materiale.

Emner på kurset er bl.a.:

 • Kropssprog
 • Løgndetektion
 • Ord- og Erklæringsanalyse
 • Ansigtsudtryk / mimik
 • Psykofysiologi
 • Følelsesmæssig intelligens / emotionel intelligens
 • Observation

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, hvis du beskæftiger dig med forretningsmøder med højrisiko, forhandling & mægling, eller kommunikation & interviews.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og case løsninger, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser.

Materiale

ALPHA Intelligence Group levere kursusmateriale på undervisningsdagen.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Kurset er også tilgængeligt hos JUC Danmark i København den 14. november 2022.
Du kan tilmelde dig kurset HER 

Kurset er også tilgængeligt hos JUC Sverige i Stockholm den 9 november. 2022.
Du kan tilmelde dig kurset HER


Image

PRAKTISK INFORMATION

Kursusdage: 1

Lektioner: 6-7 x 60 min.

Antal deltagere: 2-25

Undervisningsform: Klasseundervisning

Lokation: I jeres virksomhed / organisation

Materialer: Materialer udleveres på dagen

Undervisningssprog: Dansk eller EngelskKontakt os og hør mere


Image

PRAKTISK INFORMATION

Kursusdage: 1

Lektioner: 6-7 x 60 min.

Antal deltagere: 2-25

Undervisningsform: Klasseundervisning

Lokation: I jeres virksomhed / organisation

Materialer: Materialer udleveres på dagen

Undervisningssprog: Dansk eller EngelskKontakt os og hør mere

TAKTISK ELICITATION

Få utilsigtet information fra dine kunder og forretningspartnere

Baggrund

Du tænker måske, at du allerede har godt styr på dine kommunikationsevner og din spørgeteknik, men hvad hvis vi fortæller dig, at du kan tilegne dig vigtig/sensitiv/hemmelig information, helt uden du stiller et eneste spørgsmål?

Det kan være du vil undersøge dine konkurrenters fremtidsplaner, tjekke din klients troværdighed, sikre dig at dine forretningsforbindelser ikke har skjulte agendaer eller holde dig opdateret på dine medarbejderes arbejdsmoral.

Elicitation er et avanceret skill-set, der bruges til at indhente information fra andre under en afslappet ”casual” samtale, samtidig med at du skjuler din reelle hensigt med samtalen. Det bruges til at få svar på information, du gerne vil have at vide, uden at stille spørgsmål. Det er en forhørsteknik, der udelukkende bygger på udtalelser, der frembringer respons.

Udbytte

På kurset lærer du bl.a.:

 • 4 elicitationteknikker
 • Hvordan du udformer teknikkerne til effektive udsagn, der vil fremkalde narrative svar fra din modpart, som hjælper dig med at holde ubesværet flow i samtalen
 • Hvordan du kan styre en samtale, så du får den information, som du skal bruge
 • Hvordan du får dig selv til at slappe af og får andre til at slappe af, ved at udnytte spejlneuronerne i hjerne
 • Hvornår du skal holde pause, og hvornår du helt skal stoppe elicitationen for at bevare din integritet og sikkerhed
 • Hvilke nonverbale indikatorer der fortæller dig, at du gør din modpart utilpas eller utryg
 • Hvordan du opfanger subtile tegn på stress og nervøsitet og derudfra finde ud af, om din modpart vil åbne op eller stoppe samtalen
 • ”Go’s” og ”No-go’s” ift. dit kropssprog og adfærd
 • Lette, hurtige og effektive måder til skabe kemi og dermed øge din ”likability factor”

Indhold

På dette kursus vil vi give dig de grundlæggende redskaber i taktisk elicitation og lære dig, hvor, hvorfor og hvordan du kan bruge elicitation effektivt.

Det er avancerede intelligente værktøjer, der primært bruges af efterretningstjenester, sikkerhedsmyndigheder eller større virksomheder, der ønsker at afsløre industrispionage. Målet for elicitation er at hjælpe dig med at træffe dine forretningsbeslutninger baseret på et mere informativt grundlag.

Det betyder, at når du møder konkrete nøglepersoner, kan du tilegne dig kritisk information på en subtil måde, uden modparten ved det.

Elicitation bruges dagligt af efterretningstjenester og sikkerhedsmyndigheder som bl.a. CIA, US Department of Defense, DEVGRU (Seal Team) m.fl. Nu får du en enestående mulighed for at lære en af de mest effektive kommunikationsmetoder i verden.

På kurset vil du også lære nogle yderst effektive kemi-opbyggende teknikker til at opnå sympati og tillid fra din modpart, samt væsentlige kropssprogs do’s and don'ts for at få dig til at både se- og føle dig mere selvsikker, imens du udfører elicitationen.

Emner er bla.:

 • Taktisk Elicitation
 • Kropssprog
 • Løgndetektion
 • Erklæringsanalyse
 • Følelsesmæssig intelligens / emotionel intelligens
 • Observation
 • Psykologisk påvirkning
 • Rollespil

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, der arbejder som advokat & jurist, forsvarsadvokat eller anklager. Kurset er også oplagt, hvis du beskæftiger dig med kommunikation, højrisiko forretningsmøder, forhandling & mægling (mediation), eller efterforskning og forhør.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og case løsning, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser. Undervisningsformen består bl.a. af:

 • Gruppearbejde
 • Cases
 • Præsentation
 • Dilemmaspørgsmål
 • Erfaringsudveksling

Materiale

ALPHA Intelligence Group leverer kursusmateriale på undervisningsdagen.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Kurset er også tilgængeligt hos JUC Danmark i København den 6. marts 2023.
Du kan tilmelde dig kurset HER 

Kurset er også tilgængeligt hos JUC Sverige i Stockholm den 13 september. 2022.
Du kan tilmelde dig kurset HER