Stemme
analyse

Nemesysco er den førende udbyder af stemmeanalysesoftware.
Vi er både distributør og servicecenter i Skandinavien, UAE og Singapore. Kontakt os i dag

Minimer rekrutterings-, interview- eller efterforsknings- processen med avanceret stemmeanalyse

Layered Voice Analysis, LVA (analyse af stemmelag), er et computer redskab, der er udviklet og designet til at hjælpe fagprofessionelle, så som HR managers, rekrutteringskonsulenter, forsikringsselskaber og efterforskere med at blive opmærksomme på relevante indikatorer og spørgsmål i løbet af enhver rekruttering, undersøgelsesprocedure eller efterforskning.

ALPHA Intelligence Group tilbyder pt. to forskellige løsninger for stemmeanalyse, hvor den ene henvender sig til HR og rekruttering, mens den anden henvender sig til analyse af højrisiko samtaler, forhandlinger, interviews og efterforskning.


Hvorfor bruge stemmeanalyse?

Vores stemme er den mest brugte kommunikations-kanal og er dermed det nemmeste at opfange for os mennesker. At tale er en meget kompleks mekanisme, hvor alle komponenter styres af hjernebarken. Mange fysiologiske processer skal arbejde sammen i perfekt synkronitet for at frembringe et passende taleflow, og derfor vil enhver reaktion eller uoverensstemmelse, der opstår i hjernen (forhøjet/forsinket aktivitet, intern konflikt) blive afspejlet i den producerede lydbølgeform - og dette vil LVA opfange med det samme.

Mobilselskabet 3 Mobil bruger allerede stemmeanalyse for at kunne yde en bedre kundeservice for virksomhedens kunder.

Du kan læse mere om, hvordan 3 Mobil bruger stemmeanalyse her www.3.dk/sider/samtaler/

LVA er ikke en løgndetektor eller en polygraf

Polygrafen er kendt for at være yderst effektiv, når den bruges af fagfolk og på en passende måde. LVA er IKKE en polygraf og konkurrerer ikke med den.

LVA identificerer bl.a. passion, overraskelse og uoverensstemmelser hos subjektet, i realtid, som kan benyttes til yderligere samtalegrundlag og undersøgelse. 

Vi vil gerne understrege, at LVA ikke en løgndetektor! LVA er en avanceret software, der udelukkende analyserer stemmer, stemmeleje, tempo, toneleje, styrke mv. Derfor forholder stemmeanalysen sig kun til det følelsesmæssige indhold og/eller de afvigelser, der opstår, i det en person siger.Image

Human Resources & Rekruttering

Et alternativ eller supplement til IQ- og Personlighedstesten

Layered Voice Analysis for HR og rekruttering er et system, der analyserer en kandidats følelsesmæssige sindstilstand på baggrund af en række spørgsmål, der bliver læst op, hvortil kandidaten verbalt skal svare. Herefter bliver der udarbejdet en fysisk rapport, som placerer kandidaten i enten lav, mellem eller høj risiko ud fra de følelsesmæssige responser, der bliver analyseret (stress, passion, usikkerhed etc.). LVA analyserer udelukkende kandidatens følelsesmæssige indhold, dvs. stemme, stemmeleje, tempo, styrke mv. på de svar, som kandidaten giver. 

Systemet kan identificere følelsesmæssige uoverensstemmelser, der er forbundet med det emne, som personen bliver spurgt om. Disse uoverensstemmelser kan opstå som et resultat af kandidatens sekundære erfaring, f.eks. at kandidaten ikke har været ærlig omkring sin tidligere erfaringer, ikke kan holde på sensitiv information eller har stjålet fra sin tidligere arbejdsgiver mv.

I samarbejde med os bliver hver af disse (eventuelle) følelsesmæssige uoverensstemmelser evalueret og beregnet med i den endelige risiko- og troværdighedsanalyse. Al data bliver samlet i en rapport, som derefter kan bruges som et eventuelt udgangspunkt for yderligere samtalepunkter i den efterfølgende ansættelsesproces.

Vigtig bemærkning: en kandidat med mellem eller høj risikovurdering indikerer ikke definitivt, at kandidaten har svaret usandfærdigt. Det kan i stedet også tyde på, at der er en ekstrem følelsesmæssig involvering fra kandidaten i et specifikt emne. Derfor er det yderst vigtigt, at man som interviewer, bruger rapporten som baggrund for yderligere afklarende spørgsmål fra kandidaten.


Kontakt os i dag


Image

Stemmeanalyse til højrisikofyldte samtaler, forhandlinger eller efterforskning i realtid

Brug stemmeanalyse til at identificere nye leads, undersøge relevante detaljer og forstå den indre dialog og de følelsesmæssige reaktioner i andre mennesker.

Layered Voice Analysis til fagprofessionelle, er et system, der kan bruges som et unikt efterforskningsværktøj - særligt til efterforskere og sikkerhedsmyndigheder.

Det er et særligt system designet til at hjælpe professionelle efterforskere med at fokusere- og blive opmærksomme på relevante spørgsmål i løbet af enhver samtale, afhøring, undersøgelses- eller efterforskningsprocedure.

LVA har to driftstilstande; online og offline. Systemindikationerne vil give dig vigtig information vedrørende en person eller den mistænktes følelsesmæssige sindstilstand og vurdere troværdighedsniveauet i realtid i løbet af efterforskningen.

Online-tilstand
Når du bruger online-tilstand kan du udføre undersøgelser, som kræver analyse i realtid f.eks. ved interviews eller afhøringer ansigt til ansigt. Her vil systemet gøre dig opmærksom på og give dig advarsler og afvigelser i en persons følelsesmæssige tilstand i realtid. Det betyder, at du hurtigere vil kunne screene dig igennem et stort antal mistænkte, og samtidigt kun fokusere på de relevante dele af personens historie, og dermed spare ressourcer og kostbar efterforskningstid.

Alle testresulter bliver nøje analyseret af os. Herefter udarbejdes der en rapport baseret på testresultatet, som derefter kan bruges af jer som et eventuelt udgangspunkt for yderligere dialog i den efterfølgende samtale, interview, efterforsking mv.

Offline-tilstand
Når du bruger offline-tilstanden vil du kunne udføre en dybdegående analyse af det optagede materiale, som næsten kan være enhver lydkilde, herunder lydoptagelser, videoklip, radio, fjernsyn, live-motiver og telefonopkald. Værktøjerne giver dig også mulighed for at sammenligne forskellige dele af samtalen, finde gentagne indikationer eller uoverensstemmelser, forstå hvordan den mistænkte reagerer på forskellige elementer i deres udtalelser, samt fremhæve ting, der bekymrer den mistænkte mest.

Alle testresulter bliver nøje analyseret af os. Herefter udarbejdes der en rapport baseret på testresultatet, som derefter kan bruges af jer som et eventuelt udgangspunkt for yderligere dialog i den efterfølgende samtale, interview, efterforsking mv.

Layered Voice Analysis teknologien er ikke en løgndetektor! Det er et system, der registerer følelsesmæssige uoverenstemmelser i de forskellige lag i en persons stemme.


Kontakt os i dag

ALPHA Intelligence Group og Nemesysco Ltd.Image

Servicecenter og distributør

ALPHA Intelligence Group er et officielt servicecenter og distributør for Nemesysco Ltd. i Skandinavien, UAE og Asien.

Servicecenter
Som officiel servicecenter har ALPHA Intelligence Group licens til- og udbyder alle Nemesysco services og ydelser inden for Layered Voice Analysis (LVA) herunder LVA-i og LVA 6.50. Disse services udbydes til alle virksomheder, organisationer, sikkerheds- og politimyndigheder, samt privatpersoner, der måtte være interesserede i dette. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan LVA kan styrke jeres virksomhed. 

Distributør
Som distributør har ALPHA Intelligence Group licens til at videresælge alle Nemesyscos produkter herunder LVA-i og LVA 6.50 til alle virksomheder, organisationer, sikkerheds- og politimyndigheder, samt privatpersoner, der måtte være interesserede i dette.

Hvis din virksomhed eller organisation er interesseret i at indkøbe et LVA produkt, kan I kontakte Jasper Frost på mail Jasper@alpha-ig.com for at høre mere og få oplyst priser.

Lovgivning og etik
Alle services, ydelser eller produkter mv. udbydes efter den, til enhver tid gældende lovgivning på området.

Alle services, ydelser eller produkter mv. udbydes efter Nemesyscos etiske kodeks.

Alle henvendelser vedr. Nemesysco Ltd., services, produkter eller salg i Skandinavien, UAE og Asien, skal rettes direkte til ALPHA Intelligence Group.Image

Om Nemesysco

Nemesysco Ltd. er den førende leverandør af stemmeanalyseteknologier- og løsninger, leveret af Amir Libermans patenterede teknologi "Layered Voice Analysis" (LVATM).

Nemesyscos løsninger imødekommer forskellige behov på sikkerheds-, virksomheds- og finansmarkederne, hvilket gør det muligt for organisationer at forbedre deres evner til at opdage og forebygge kriminalitet, fremskynde undersøgelser og efterforskning, identificere og bekæmpe svig mere effektivt, forbedre troværdighedsvurderinger under
rekrutteringsprocessen og yde bedre ydelser til offentligheden efter deres behov.

Nemesysco er en privatejet virksomhed baseret i Israel. De er dedikeret til at fremme stemmeanalyseteknologien og betjene deres kunder igennem et netværk af partnere fordelt på mere end 50 centre rundt om i verden.

Mere end 45 statsmyndigheder, efterretningstjenester, politi- og sikkerhedsmyndigheder bruger dagligt Nemesyscos teknologi inden for stemmeanalyse.

Alle henvendelser vedr. Nemesysco Ltd., services, produkter eller salg i Skandinavien, UAE og Asien, skal rettes direkte til ALPHA Intelligence Group.

Hør mere om hvordan stemmeanalyse kan være til fordel for din virksomhed

Kontakt os i dag